Bakteriefloran viktig vid IBS-kost

Att hålla sig till en låg FODMAP-kost vanligt bland personer med IBS. Men hur bra en personen svarar på kosten beror på personens bakterieflora.

Bakterier


Irritable bowel syndrome (IBS), även kallad colon irritable, är en störning i mag-tarmkanalen som gör den känslig och lättretad. Vanliga symtom vid IBS är uppsvälld mage, magont, diarré, förstoppning och oregelbundna toalettvanor. Många som har IBS har också dyspepsi, som är ett samlingsnamn för olika symtom i den övre delen av magen. 

I dagsläget finns det ingen behandling eller läkemedel som botar irritable bowel syndrom. Behandlingen går istället ut på att få dig att förstå sjukdomen bättre och lindra besvären. 

En vanlig behandling vid IBS är att hålla sig till en låg FODMAP-kost. Då äter man mat som innehåller en begränsad eller inget av de kolhydrater som ger upphov till besvären. Många upplever att en låg FODMAP-kost lindrar besvären, dock inte alla. 

Bakteriefloran är viktig

Ny forskning visar att bakteriefloran är viktig för hur bra en person med IBS svarar på en låg FODMAP-kost. I studien tittade forskarna på bakteriefloran hos personer med IBS och hur den påverkades av en låg FODMAP-kost. 

Genom att undersöka studiedeltagarnas avföring identifierade man två profiler, en patogen-liknande profil och en hälsosam profil. Den patogen-liknande avföringen bestod av sjukdomsframkallande bakterier och få goda bakterier. Medan den hälsosamma profilen hade en bakterieflora som liknade den friska kontrollgruppen. Man såg även genetiska skillnader mellan de två profiler.

Studiedeltagarna höll sig till en låg FODMAP-kost i fyra veckor. Under perioden monitorerade forskarna deltagarnas bakterieflora. 

Deltagarna med en patogen-liknande profilen svarade bättre än deltagarna med en hälsosam profil. De upplevde färre symtom. Genetiska analyser visade även att den genetiska uppsättningen skiftade till en mer hälsosam profil. 

I ljuset av detta menar forskare att det till en viss grad går att förutse hur bra en patient svarar på en låg FODMAP-kost baserat på patientens bakterieflora. Vetskapen om patientens bakterieflora skulle underlätta för läkare att ta fram en behandlingsplan för varje enskild patient. 

Hur behandlas IBS idag?

Behandling vid IBS går ut på att förstå sjukdomen och maten som ger upphov till besvären. Det finns både receptfria och receptbelagda läkemedel som lindrar besvären. 

Receptfria läkemedel

Det finns en rad olika receptfria läkemedel som lindrar IBS-symtom. Läkemedel mot förstoppning, diarré, gasbesvär och smärta. Välj det läkemedel för just dina symtom. Fråga din läkare om du är osäker.

Receptbelagda läkemedel

Läkemedel mot depression kan lindra besvär vid IBS. De kan även få dig att må bättre.

Vid svår förstoppning finns läkemedel på recept.

Kognitiv beteendeterapi, KBT

För vissa är IBS psykiskt påfrestande. Kognitiv beteendeterapi få dig att få och fungera bättre. Det kan förändra ditt beteende, stärka din självbild och hur du uppfattar din omgivning.

Egenbehandling

Ät rätt

En grundläggande förutsättning för att kunna leva med IBS är att förstå sjukdomen och vad som utlöser besvären. Det gäller främst vilken mat och dryck du stoppar i dig. Då alla reagerar olika finns det inga kostråd som hjälper alla. Många upplever besvär av fet och kryddad mat. Andra av alkohol och kaffe. Du måste pröva dig fram själv.

Mindre portioner

Det kan hjälpa att äta mindre portioner men oftare. Mag-tarmkanalen påfrestas inte lika mycket då och kan lättare bearbeta maten utan att utlösa besvär. Försök att äta långsamt.

Probiotika

Probiotika innehåller levande bakteriekultur för att stärka bakteriefloran i tarmen. Har du ofta diarré kan du prova probiotika. Yoghurt, filmjölk, surkål, kimchi och misosoppa innehåller probiotika. Du kan även köpa kapslar som innehåller levande bakterier.