IBS

IBS, känslig tarm, är inte farligt men kan vara jobbigt för den som är drabbad. Symptom som uppblåst mage, gaser, diarréer och förstoppning är vanliga. Det finns ingen behandling emot IBS, däremot finns det mycket du kan göra för att lindra besvären.


IBS

Symptom på IBS

  • Magont – så som magknip, uppblåst mage och/eller molande värk. Det kan kännas värre efter att du har ätit.
  • Förstoppning.
  • Diarré.
  • Gaser/uppblåst mage.
  • Besvären håller i sig längre än en vanlig magsjuka.
  • Besvären kommer ofta i perioder.

Orsakerna är inte klarlagda

IBS är väldigt vanligt då nästan tio procent av Sveriges befolkning är drabbade. Det pågår just nu intensiv forskning om orsakerna till IBS men man vet fortfarande inte varför vissa drabbas.

Man tror att det kan finnas flera orsaker som tillsammans bidrar till tillståndet; ärftlighet, psykiska besvär, tarmens rörelser, känsligare tarm och/eller kost. Kvinnor drabbas oftare än män.

Behandling och kostråd

Det finns ingen botande medicin mot IBS men man kan själv lindra besvären. Vissa mediciner hjälper mot trög mage, men hos hälften av alla som drabbas är besvären övergående.

Du kan vara uppmärksam på vad för mat som din mage/tarm reagerar på och försök undvik denna – du får pröva dig fram.

Gasbesvären kan öka om du får i dig mycket fibrer, fett, kål, bönor och lök, kolsyrade drycker och/eller tuggar mycket tuggummi. Undvik också stark mat och stora måltider.

För snabb lindring kan du pröva med något varmt på magen så som en vetekudde.

Motion, regelbundna toalettbesök, regelbundna måltider och minskad stress fungerar förebyggande. Det finns också undersökningar att Aloe Vera, Nogasin och/eller Sunwic kan ha en positiv effekt på IBS.

Sök vård

Om du lider av IBS kan det vara bra att besöka en läkare för att få en diagnos. IBS är inte farligt men det kan vara skönt att säkerställa att du inte har någon annan sjukdom som har likande symptom, så som crohns sjukdom, en infektion, cancer eller andra magproblem.

Om du har blod i avföringen, du går ner mycket i vikt eller om dina diarréer inte avtar ska du akut söka läkarvård.