KBT via internet effektivt för barn med magproblem

Behandling av barn med kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet för magbesvär som inte kan kopplas till någon kroppslig orsak har visat goda resultat. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.


FAPD (functional abdominal pain disorders) är en mag-tarmsjukdom som ofta drabbar barn och orsakar magsmärtor och andra magproblem. I dagsläget lider 13 procent av all barn av FAPD och någon kroppslig orsak till besvären kan ej hittas. Det finns inget botemedel eller effektiv behandling. Som en följd av detta har barn som lider av sjukdomen en försämrad livskvalité.

Ny, effektiv behandlingsmetod

En ny studie från Karolinska Institutet har dock visat att nätbaserad KBT som behandlingsmetod kan vara mycket effektivt för barn med FAPD. I studien deltog 90 barn med FAPD i åldrarna 8 – 12 år tillsammans med sina föräldrar. Under tio veckor behandlades hälften av barnen med exponeringsbaserad KBT via internet och andra hälften med vanlig medicinsk vård.

Barnen som genomgick exponeringsbaserad KBT via internet exponerades för olika situationer som vanligtvis gav dem symtom, såsom att äta pizza eller gå till skolan när de hade problem med magen.  Föräldrarnas uppgift var att inte fokusera på symtomen som uppkom, men istället uppmärksamma andra saker som barnen gjorde. All kommunikation med psykolog skedde via nätet.

Nätbaserad KBT ger goda resultat

De barn som behandlades med nätbaserad KBT hade färre magproblem och kände sig mindre benägna att undvika situationer som tidigare gav dem magproblem jämfört med barn som behandlades med vanlig medicinsk vård. Deras livskvalité ökade.

– Internet-KBT kan erbjudas till patienter oavsett var de bor och kräver inte att barn och familjer tar ledigt från skola och jobb för att delta i behandlingen, säger Maria Lalouni, psykolog och forskaren bakom studien, i ett pressmeddelande på Karolinska Institutets hemsida.

Studien Clinical and Cost Effectiveness of Online Cognitive Behavioral Therapy in Children with Functional Abdominal Pain Disorders publicerades i den vetenskapliga tidskriften Clinical Gastroenterology and Hepatology.