Om redaktionen


Redaktör för sajten magont.se är Ingrid Lund, BSc i anatomi och cellbiologi samt MSc i biomedicin. Ingrid har arbetat som forskare under ett år innan hon började arbeta som skribent inom vetenskap och hälsa.

Tidigare medarbetare är utbildade journalister. Skribent för artiklar är utmärkt längst ner under varje artikel.

För fakta-granskning av artiklar tar vi hjälp av specialister inom sjukvård, för närvarande AT-läkare Lovisa Wennerström. Vem som har fakta-granskat artiklar är indikerade längst ner under varje artikel.