Avföringstransplantation – en succé mot diarré

Avföringstransplantation visar sig ha långvarig effekt hos patienter med allvarliga tarminfektioner.


Avföringstransplantation är ett relativt nytt begrepp som innebär en överföring av bakterier från en persons avföring till en patients tarmkanal. Metoden har visat sig enormt effektiv, hela 90% av patienter med en allvarlig tarminfektion botas. Transplantationer testas nu även mot IBS.

I en ny studie från Finland har 14 patienter med en allvarlig form av diarré blivit botade av transplanterade bakterier från en donators avföring. Patienterna led av en återkommande infektion med bakterien C.difficile som orsakar allvarliga tarmbesvär och som inte kan behandlas med antibiotika.

Långvarig effekt

Men inte bara det, effekten av transplantationen verkar hålla i sig under lång tid. Patienternas tarmflora undersöktes under ett år efter transplantationen och visade sig vara mycket lik donatorns och höll sig stabil under hela året.

fecal-transplant

Avföringstransplantation är precis vad det låter som.

Forskare bakom studien tror därför att tarmfloran kan påverkas relativt permanent och inte bara behandlas akut för diarré.

Nästa steg är att undersöka vilka bakterier i transplantationen som spelar viktigast roll. Det ska forskare göra genom att analysera vilken bakterie som överfördes från alla donatorer till alla patienter. I framtiden är målet att ta fram en specifik bakterie-cocktail som kan användas istället för avföringstransplantation.